FriRes - FinishLynx

Denne tilleggsmodulen er tilgjengelig som ekstra modul for FriRes. Denne koster pr. 1.1.2010 2000,- + mva og gir retten til redusert pris for tilsvarende modul for FriSys når dette kommer på markedet.

NB: Denne modulen vil nå bli faset ut til fordel for en ny modul som støtter flere tidtaker anlegg.