FriRes - Tidtaker

Denne tilleggsmodulen er tilgjengelig som ekstra modul for FriRes.

Modulen gir støtte for å kommunisere automatisk med både MacFinish og FinishLynx anlegg. Det kreves lisense for å bruke funksjoner i denne modulen. Og de som har lisense på enten MacFinish eller FinishLynx modulen fra tidligere vil kunne få oppdatering av lisensen til denne nye modulen for sterkt redusert pris.

Pris nytegning av modul: 3000,- for støtte av begge anlegg. og 2000,- for enten FinishLynx eller MacFinish

Pris oppgradering fra en av modulene til begge 1500,-

Pris oppgradering fra en av modulene til samme anlegg. 800,-

Gratis oppdatering til aktuelt anlegg i forhold til tidligere kjøpt lisense om lisensen er kjøpt etter 1.1.2010