Stevne priser

Priser (Gjelder fra 1.1.2015)

Alle priser er uten MVA, og gjelder for 1 enhet eller 1 kit. Alle maskiner/utstyr kommer med nødvendig kabler for oppkobling (hvis annet ikke er påpekt i beskrivelse av produktet). Noe av utstyret finnes ikke i mer 1 en enhet, annet finnes i flere. Jeg kan også skaffe folk i tillegg til meg selv, men dette må avklares i god tid da de er frilansere.

Prisene kan forandres uten notis. Dette gjelder ikke etter avtaler er gått inn.

Det tas forbehold om skrivefeil.